ADR

ADR (ang. The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego, ratyfikowana przez Polskę w 1975r.

Kategorie :

Statystyki odwiedzin:

  • W sumie: 5 wejść
  • Na stronie przebywa: 1 Online