O firmie

Firma CHEM-NET rozpoczęła swoja działalność 1 maja 1997 roku. Podstawą prawną jej działania jest umowa o założeniu Spółki Cywilnej zawarta 14 kwietnia 1997 roku przez Jana Helińskiego i Krzysztofa Kaźmierskiego oraz stosowne Wpisy do ewidencji działalności gospodarczej.
Ideą powstania CHEM-NET było:
 • handel surowcami chemicznymi i wysoko wyspecjalizowanymi dodatkami chemicznymi do produkcji chemicznej
 • służenie małym i średnim firmom produkcyjnym w branży chemicznej pełnym serwisem doradztwa naukowo-technologicznego
 • Pierwszy z celów został zrealizowany poprzez pełnienie roli przedstawiciela handlowego:
 • Zakładów Chemicznych PERMEDIA (wysoko wydajne i odporne chemicznie i termicznie pigmenty nieorganiczne w bardzo szerokiej barwie kolorystycznej)
 • Koncernu WITCO (funkcyjne silany jako modyfikatory adhezji do różnych powierzchni oraz wysoko specjalistyczne dodatki między innymi do farb, lakierów, kosmetyków)
 • Amerykańskiej firmy SciCorp (bardzo wysoko wydajne i bardzo skuteczne biopreparaty do utylizacji zanieczyszczeń pochodzenia głównie organicznego).
 • Ambitne zadanie doradztwa naukowo-technologicznego dla małych i średnich firm branży chemicznej przeszło chyba do dnia dzisiejszego największa ewolucję. W pierwszych dwóch latach działalności współpracowaliśmy z kilkoma firmami na zlecenie których bądź to udoskonaliliśmy stosowane tam technologie i sposób wytwarzania bądź też opracowaliśmy nowe receptury i współpracowaliśmy w ich wdrożeniu.
  Opracowaliśmy receptury na środki zabezpieczające drewno przed grzybami, robakami i pleśniami. Wspólnie z kolegami z firmy CHEMAR receptury te zostały w pełni dopracowane a wspólne dzieło zostało zwieńczone założeniem 12 grudnia 2002 roku firmy CHEMAR Jan Heliński i Spółka w ramach której rozpoczęto produkcję. Dzięki bardzo dobrej jakości produktów potwierdzonej między innymi Aprobatą Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie jak i konkurencyjności cenowej firma ta rozwija się bardzo dynamicznie i zdobywa coraz szerszy rynek odbiorców mimo iż ma bardzo silną konkurencję nie tylko krajową ale i z krajów Unii Europejskiej.
  Niestety doradztwo naukowo-technologiczne, ze względu na ciągle pogarszającą się kondycję przedsiębiorstw produkcyjnych tej branży, a co za tym idzie malejącą liczbę zleceń zajmowało coraz mniej ważną pozycję w portfelu naszych zamówień. Musieliśmy wypracować dla siebie nowe miejsce na rynku. Zajęliśmy się z powodzeniem obsługą firm w zakresie całości dokumentacji związanej z obrotem i stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych, szczególnie w kontekście zbliżającej się akcesji Polski do Unii Europejskiej.
  Zadanie to realizujemy bądź to poprzez pojedyncze zlecenia na wykonanie Kart Charakterystyki Substancji/Preparatów Niebezpiecznych bądź poprzez obsługę kompleksową. Polega ona na śledzeniu aktów prawnych (krajowych i europejskich) regulujący ten obszar funkcjonowania firm. Umożliwia to firmom wcześniejsze przygotowanie się do nadchodzących zmian oraz na terminowym dopełnieniu wszelkich czynności prowadzących do zgodnego z prawem funkcjonowania tych firm.
  Od 2004 mamy podpisaną umowę z wydawnictwem FORUM z Poznania dla którego opracowujemy nowe oraz dokonujemy aktualizacji wcześniej opracowanych Kart Charakterystyki Substancji/Preparatów Niebezpiecznych.

  Kategorie :

  Statystyki odwiedzin:

  • W sumie: 5 wejść
  • Na stronie przebywa: 1 Online